"Przędzalnia braci Muehle", nazwa przyjęta przez inwestora dla kompleksu zabudowy pofabrycznej przy ul. Żeligowskiego 3/5, to kolejny zabytkowy obiekt modernizowany na terenie Łodzi.

Przędzalnia Braci Muehle

Powyżej najstarsze plany zabudowy działki przy dawnej ul. Leszno z 1894-97 r. i elewacja budynku przędzalni wigonii której właścicielem był Izaak Szatan.

Remiza, maszynownia i kotłownia

Budynki remizy, maszynowni i kotłowni z kominem z 1894 r.

Plan zabudowy z roku 1903

Powyżej plany zabudowy z 1903 r. i dalej rysunki budowlane hal przędzalni wełny zgrzebnej rodziny Muhle.

Pierwotna zabudowa Przędzalni Braci Muehle

Z pierwotnej zabudowy nie wiele pozostało, nieruchomość zmieniała właścicieli, a budynki były wielokrotnie przebudowywane.

Kompleks jest obecnie modernizowany z zachowaniem zabytkowej części zabudowy zlokalizowanej po prawej stronie działki. Budynki powojenne zlokalizowane po lewej stronie działki będą wyburzone, w ich miejsce wzniesiony nowy budynek biurowy, a w głębi działki powstaną wielopoziomowe garaże.

Zapraszam do galerii.



Strona główna PBM w Łodzi Galeria Kontakt